Produkty

Vítejte v části, která obsahuje informace o produktech, které společnost LERAM pharmaceuticals obchoduje na trhu v České republice!

Kromě Veřejně přístupné odborné informační služby (VPOIS), jež vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb., zde najdete také informace o léčivech a zdravotnických prostředcích uspořádané podle oborů lékařské péče, ve kterých společnost LERAM pharmaceuticals působí.

Terapeutické oblasti

Produkty

Nehojící se rány jsou vážným problémem mnoha pacientů. Společnost LERAM pharmaceuticals nabízí inovativní krytí, gely a masti pro léčbu  akutních a chronických, nehojících se, ran. Pro léčbu pooperačních a chronických ran nabízíme spektrum produktů, které v klinických studiích i praxi ukázaly vysokou efektivnost v hojení i velmi komplikovaných ran. Spektrum doplňují také oplachy na rány. Speciální oblastí hojení ran je léčba mukozitidy v dutině ústní u onkologických pacientů.

Ve svém portfóliu máme spektrum inovativních, technologicky unikátních zdravotnických prostředků, které jsou určené nejen ke zmírnění bolestí způsobených osteoartrózou kloubů, ale i  k léčbě dalších akutních a chronických defektů kloubů, vazů, šlach a svalů. Ortopedům a pacientům nabízíme stabilizovanou kyselinu hyaluronovou nejvyššího stupně čistoty s výbornou snášenlivostí a extrémně vysokou molekulární hmotností a systémy na obohacenou plasmu.

Věříme, že přesné odpovědi přinášejí klid!  Genomické testy MammaPrint a BluePrint přinášejí přesné odpovědi, eliminují nejistotu při rozhodování o výběru vhodné léčby karcinomu prsu a přinášejí tak klid pacientům i lékařům.

V oboru chirurgie a intenzivní péče můžeme odborníkům nabídnout především vysoce purifikovanou methylénovou modř a prostředky pro hojení pooperačních a nehojících se ran. Methylenovou modř máme v portfóliu jako léčivo, antidotum, i jako zdravotnický prostředek, pomůcku pro chirurgické výkony, sloužící k barvení tkání. Pro léčbu pooperačních a chronických ran nabízíme spektrum produktů, které v klinických studiích i praxi ukázaly vysokou efektivnost v hojení i velmi komplikovaných ran.  

V rámci onkologie a hematoonkologie se společnost LERAM pharmaceuticals zaměřuje na genomické testování a podpůrnou onkologickou léčbu. V rámci podpůrné léčby jde především o podpůrnou léčbu pacientů s mnohočetným myelomem a kostními metastázami solidních nádorů a léčbu esenciální trombocytémie. Speciální oblastí je léčba ran u onkologických pacientů, především léčba mukositidy a podpora dezodorizace a vyčištění maligních ran a léčba pooperačních ran u onkologických pacientů.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku nebo na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku

Nežádoucím účinkem léčivého přípravku se rozumí nepříznivá a nezamýšlená odezva na jeho podání.
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku.
Máte podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku, na závadu v jakosti léčivého přípravku nebo na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na adrese www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek a podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.niszp.cz/cs/system-vigilance/.
Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.