Vacutex

VACUTEX® – krytí s rychlou kapilární aktivitou v péči o chronické rány.

PREVENCE MACERACE OKOLNÍ KŮŽE * DOBRÁ RETENČNÍ KAPACITA KRYTÍ PŘI POUŽITÍ V KOMBINACI S KOMPRESIVNÍ BANDÁŽÍ * NÍZKÁ ADHEZE KE SPODINĚ RÁNY * VŠESTRANNÉ POUŽITÍ * VÝHODNÁ CENA PRO PACIENTY

Základní informace: Vacutex je víceúčelové krytí se zrychlenou kapilární aktivitou, které je určeno k léčbě těžko se hojících ran se střední až velkou tvorbou exsudátu a strupu.

Jak přípravek funguje: Krytí s kapilárním mechanismem účinku jsou vhodná pro středně až silně secernující rány, včetně ran s hustým exsudátem. V těchto případech je nutné odvést nadbytek raného sekretu z rány a zároveň zachovat adekvátní vlhkost spodiny tak, aby nebyl narušen proces hojení rány. Vacutex krytí v sobě kombinuje výhody krytí s kapilárním a drenážním mechanismem působení.

Přednášky

Na konferenci RANDE (RÁNy a DEfekty) 2019 jsme se MUDr. Jana Stryji, Ph.D. zeptali jaký je profil pacienta, pro kterého bude léčba přípravkem Vacutex první volbou? Poslechnout si můžete i celou přednášku, která je určena odborníkům na hojení ran. 

Na XVIII. celostátním kongresu s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektu 23. 1. v Pardubicích, zazněla přednáška MUDr. Daniely Čadilové z Chirurgické ambulance Nemocnice Na Pleši. Přednáška představila kazuistiku pacientky s posttraumatickým bércovým vředem, která byla léčena kombinací přípravku Vacutex a L-Mesitran NET. 

 

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály, sestry v lékařské odbornosti a sestry v domácí péči. Jste-li takovým odborníkem, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky.