Vacutex

VACUTEX® – krytí s rychlou kapilární aktivitou v péči o chronické rány.

PREVENCE MACERACE OKOLNÍ KŮŽE * DOBRÁ RETENČNÍ KAPACITA KRYTÍ PŘI POUŽITÍ V KOMBINACI S KOMPRESIVNÍ BANDÁŽÍ * NÍZKÁ ADHEZE KE SPODINĚ RÁNY * VŠESTRANNÉ POUŽITÍ * VÝHODNÁ CENA PRO PACIENTY

Základní informace: Vacutex je víceúčelové krytí se zrychlenou kapilární aktivitou, které je určeno k léčbě těžko se hojících ran se střední až velkou tvorbou exsudátu a strupu.

Jak přípravek funguje: Krytí s kapilárním mechanismem účinku jsou vhodná pro středně až silně secernující rány, včetně ran s hustým exsudátem. V těchto případech je nutné odvést nadbytek raného sekretu z rány a zároveň zachovat adekvátní vlhkost spodiny tak, aby nebyl narušen proces hojení rány. Vacutex krytí v sobě kombinuje výhody krytí s kapilárním a drenážním mechanismem působení.

Přednášky

Na konferenci RANDE (RÁNy a DEfekty) 2019 jsme se MUDr. Jana Stryji, Ph.D. zeptali jaký je profil pacienta, pro kterého bude léčba přípravkem Vacutex první volbou? Poslechnout si můžete i celou přednášku, která je určena odborníkům na hojení ran. 

Na XVIII. celostátním kongresu s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektu 23. 1. v Pardubicích, zazněla přednáška MUDr. Daniely Čadilové z Chirurgické ambulance Nemocnice Na Pleši. Přednáška představila kazuistiku pacientky s posttraumatickým bércovým vředem, která byla léčena kombinací přípravku Vacutex a L-Mesitran NET. 

 

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály, sestry v lékařské odbornosti a sestry v domácí péči. Jste-li takovým odborníkem, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky.

Hlášení podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.niszp.cz/cs/system-vigilance/
Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.