Chirurgie a intenzivní péče

V oboru chirurgie a intenzivní péče můžeme odborníkům nabídnout především vysoce purifikovanou methylénovou modř a prostředky pro hojení pooperačních a nehojících se ran. Methylenovou modř máme v portfóliu jako léčivo, antidotum, i jako zdravotnický prostředek, pomůcku pro chirurgické výkony, sloužící k barvení tkání. Pro léčbu pooperačních a chronických ran nabízíme spektrum produktů, které v klinických studiích i praxi ukázaly vysokou efektivnost v hojení i velmi komplikovaných ran.  

ProveDye

První barvivo s obsahem 0,5 % methylenové modři v souladu s evropským lékopisem, určené k vizualizaci při chirurgických výkonech.
Provedye je zdravotnický prostředek.

Více informací

ProvEndo

Indigokarmín. Sterilní marker pro
gastrointestinální endoskopii. Pomůcka při vizualizaci polypoidů
nebo plochých lézí včetně adenomů.
ProvEndo je zdravotnický prostředek.

Více informací

Methylthioninium chlorid

Vysoce purifikovaná methylenová modř k léčbě akutní symptomatické methemoglobinemie. Léčivý přípravek. Další informace jsou přístupny pouze odborníkům ve smyslu zákona č.40/1995 Sb.

Více informací

L-Mesitran

Pomáhá v léčbě pooperačních ran. Je vhodný pro všechny fáze hojení.
L-Mesitran je inovativní produktová řada založená na obsahu lékařského medu.
L-Mesitran je zdravotnický prostředek.

Více informací

Aqvitox Flowfiber AG

Antimikrobiální krytí na rány.
Aqvitox je zdravotnický prostředek.

Více informací

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.