Chirurgie a intenzivní péče

V oboru chirurgie a intenzivní péče můžeme odborníkům nabídnout především vysoce purifikovanou methylénovou modř a prostředky pro hojení pooperačních a nehojících se ran. Methylenovou modř máme v portfóliu jako léčivo, antidotum, i jako zdravotnický prostředek, pomůcku pro chirurgické výkony, sloužící k barvení tkání. Pro léčbu pooperačních a chronických ran nabízíme spektrum produktů, které v klinických studiích i praxi ukázaly vysokou efektivnost v hojení i velmi komplikovaných ran.  

Provedye

První barvivo s obsahem 0,5 % methylenové modři v souladu s evropským lékopisem, určené k vizualizaci při chirurgických výkonech.
Provedye je zdravotnický prostředek.

Více informací

Methylthioninium chlorid

K intravenóznímu podání k léčbě akutní symptomatické methemoglobinemie, vyvolané léčivými a chemickými přípravky. Vysoce purifikovaná methylenová modř. Léčivý přípravek. Další informace jsou přístupny pouze odborníkům ve smyslu zákona č.40/1995 Sb.

Více informací

L-Mesitran

Pomáhá v léčbě pooperačních ran. Je vhodný pro všechny fáze hojení.
L-Mesitran je inovativní produktová řada založená na obsahu lékařského medu.
L-Mesitran je zdravotnický prostředek.

Více informací

Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku nebo na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku

Máte podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku, na závadu v jakosti léčivého přípravku nebo na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na adrese www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek a podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.niszp.cz/cs/system-vigilance/.
Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.