Biopad a Biospray

Biopad & Biospray pro ošetření akutních, chronických a traumatických ran s obsahem nativního čistého kolagenu typu I.

u

Co je třeba udělat před aplikací Biopadu?

 • Vyčistit ránu.
 • Zbavit ji nekrotické tkáně – chirurgicky, enzymaticky nebo autolyticky.
 • Přiložit na celou plochu rány.
 • U ran s minimální exsudací se zvlhčit fyziologickým roztokem. To zahájí tvorbu gelu.
 • Biodegradovatelný gel se v ráně v průběhu času přirozeně vstřebá.
 • V případě vzniku infekce po dobu léčby použít antibakteriální krytí.

NATIVNÍ HETEROGENNÍ 100%  ČÍSTÝ KOŇSKÝ KOLAGEN TYPU I *  ŘADA S NEJVYŠŠÍM OBSAHEM KOLAGENU NA TRHU *   ABSORPČNÍ POLŠTÁŘKY A PĚNA VE FORMĚ SPREJE K LÉČBĚ RAN  

p

Základní informace

Biopad má nejvyšší obsah nativního čistého kolagenu typu I. pro ošetření akutních, chronických a traumatických ran s podporou fyziologického procesu hojení a s hemostatickým účinkem. Biopad je klasifikován jako řada modelující aktivitu metaloproteináz tzn. vrací ráně rovnováhu.

Formy prostředku Biopad: 

 • Biopad 10 x 10 po 1 ks
 • Biopad 5 x 5 po 3 ks
 • Biopad spray 75 ml
u

Na jaké typy ran je Biopad určen?

 • Na neinfikované, čisté rány.
 • K ošetření dekubitálních vředů, venózních, arteriálních, smíšených a diabetických vředů.
 • Pro ošetření kožních lézí různého původu, při poruše tvorby jizev, venózních a diabetických vředech, dekubitálních vředech a ke stimulaci fyziologických procesů hojení ran.
 • Pro lokální zástavu krvácení při chirurgických zákrocích (nemasívní krvácení), ke kontrole kapilárního krvácení.

Biopad a Biospray jsou zdravotnické prostředky třídy III
Výrobce: Euroresearch S.r.l., Itálie
SÚKL: Databáze zdravotnických prostředků, Návod k použití Biopad (IFU), Návod k použití Biospray

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.