ProveDye

PROVEDYE© je první barvivo s obsahem 0,5 % METHYLENOVÉ MODŘI v souladu

s Ph.Eur. (evropským lékopisem), určené k vizualizaci při chirurgických výkonech.

STERILNÍ ROZTOK PRO LOKÁLNÍ APLIKACI * VIZUALIZAČNÍ POMŮCKA PRO CHIRURGICKÉ VÝKONY *  BARVIVO S OBSAHEM 0,5 % METHYLENOVÉ MODŘI *  ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK SE ZNÁMKOU CE  třídy IIA.

Provedye je první barvivo s obsahem 0,5 % METHYLENOVÉ MODŘI v souladu s Ph. Eur. (evropským lékopisem), určené k vizualizaci při chirurgických výkonech.

Základní informace: ProveDye® – 0,5% ,sterilní roztok pro lokální aplikaci v souladu s Ph. Eur. (evropským lékopisem, označeným CE známkou), určený k vizualizaci při chirurgických a diagnostických výkonech (např. delineace tkání a operačních částí, těsnící test pro sutury, detekce prosakování, detekce píštělí).  Methylenová modř ve své purifikované podobě je používána též v široké škále diagnostických výkonů, které vždy nejsou explicitně uvedeny v IFU, např. detekce sentinelové uzliny, barvení sliznic trávicích traktu – jícen, střevo, před endoskopií atd. Toto použití je velmi dobře zdokumentováno v řadě publikovaných klinických studií.

Provedye je zdravotnický prostředek třídy IIa
Výrobce: Společnost Provepharm SAS Marseille, Francie
Informační materiály: Návod k použití (IFU),  Leták pro lékaře.
SÚKL: Registr zdravotnických prostředků

Hlášení podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.niszp.cz/cs/system-vigilance/
Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.