In-licensing

Leram pharmaceuticals se v současnosti zaměřuje především na in-licenční příležitosti. Chceme rozvíjet dlouhodobé vztahy s našimi partnery formou akvizic produktů nebo na bázi lokálního zastoupení (in-licensing).

Naše snaha o in-licensing je zaměřena na produkty, které

  • dosud nebyly uvedeny v České republice a CE
  • budou naplňovat neuspokojenou potřebu trhu v České republice a CE
  • budou poskytovat přidanou hodnotu našim pacientům a lékařům
  • budou synergické s aktivitami Leram Pharmaceuticals
  • se nabízí k uplatnění tvůrčích marketingových přístupů