Genomické testování

Společnost LERAM pharmaceuticals nabízí také prediktivní testy rizika rekurence,  multigenové testování, které pomáhá zjistit pravděpodobnost rekurence nádoru a přínosu chemoterapie.

MammaPrint a BluePrint

Genomické testy pomáhají s rozhodnutím o dalším postupu v léčbě časného karcinomu prsu.

Více informací