Genomické testování

Společnost LERAM pharmaceuticals nabízí také prediktivní testy rizika rekurence,  multigenové testování, které pomáhá zjistit pravděpodobnost rekurence nádoru a přínosu chemoterapie.

MammaPrint a BluePrint

Genomické testy pomáhají s rozhodnutím o dalším postupu v léčbě časného karcinomu prsu.

Více informací

Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku nebo na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku

Máte podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku, na závadu v jakosti léčivého přípravku nebo na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na adrese www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek a podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.niszp.cz/cs/system-vigilance/.
Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.