GPS® III Platelet Concentration System

GPS III je Systém na obohacenou plasmu s vysokým výnosem.

Jak systém GPS III funguje: Plná krev obsahuje několik složek, které lze centrifugací koncentrovat za vzniku „buffy coat“ vrstvy neboli leukocyty obohacené plazmy bohaté na krevní destičky (L-PRP). *Použitím systému GPS III® Platelet Concentration System, se oddělí vlastní trombocyty pacienta do vysoce koncentrované formy.

SYSTÉM GPS III® PRO KONCENTRACI TROMBOCYTŮ * PRVNÍ PLAZMA S VYSOKÝM VÝNOSEM NA ČESKÉM TRHU * ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK TŘÍDY IIB * OBRAŤTE SE NA SVÉHO ORTOPEDA 

GPS III Sada pomáhá při separaci vlastních komponent pacientovy krve podle hustoty s použitím centrifugy značky Biomet Biologic. GPS III je určena pro použití při bezpečné a rychlé přípravě autologní plasmy bohaté na destičky (PRP) z malého vzorku krve v místě ošetření pacienta.
Plazma bohatá na krevní destičky (PRP) připravená tímto přístrojem nebyla hodnocena pro žádné klinické indikace. Bezpečnost a
účinnost tohoto zařízení pro in vivo indikace, jako je hojení kostí a hemostáza, nebyly prokázány.

Výsledná koncentrace PRP *

  • 90% obnovení dostupných krevních destiček 
  • 9,3 násobné zvýšení počtu destiček oproti výchozí hodnotě
  • 5 násobný nárůst bílých krvinek oproti výchozí hodnotě
  • 6 ml autologního výstupu PRP * 
  • 5minutový odstřeďovací proces
  • Jednorázová aplikace

Data on file at Biomet Biologics, LLC

 

GPS III je zdravotnický prostředek třídy IIb.
Výrobce: Společnost Biomet Zimmer Biologic
Informační materiály se aktualizují
Navštivte www.zimmerbiomet.com (informace pro zdravotníky a pacienty v angličtině)
SÚKL: Registr zdravotnických prostředků

Další informace a videa na: 

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.