ProvEndo

Odhalte každý detail, spojte své odborné znalosti s roztokem ProvEndo™ sterilním markrem pro gastrointestinální endoskopii.

INDIGOKARMÍN 0,8% * STERILNÍ ROZTOK PRO LOKÁLNÍ APLIKACI * MARKER PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ENDOSKOPII * POMŮCKA PŘI VIZUALIZACI TOPOGRAFICKÝCH NEPRAVIDELNOSTÍ * ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK SE ZNÁMKOU CE  třídy IIA.

ProvEndo je marker pro gastrointestinální endoskopii, pomůcka při vizualizaci
topografických nepravidelností, při vymezení polypoidů nebo plochých lézí včetně adenomů.

Složení: Každá ampulka přípravku ProvEndo™ obsahuje 40 mg indigokarmínu zředěného v 5 ml vody pro injekční aplikaci.
Monohydrát kyseliny citronové a/nebo citrát sodný mohou být přidány pro úpravu pH.

 

Kontraindikace:
Známá přecitlivělost (alergie) na indigokarmín nebo na některou z pomocných látek.

 

 

Způsob podání a dávkování:
Nepoužívejte k intravenózní injekci. ProvEndo™ lze naředit až do 0,1% ve vodě pro injekční aplikaci těsně před podáním. Míra zředění a objem, který má být podán, se odvíjí od intenzity zbarvení vyžadovaného pro účely vizualizace a rozsahu oblasti, která má být obarvena. Přípravek ProvEndo™ musí být použit okamžitě po otevření nebo naředění. Přípravek ProvEndo™ je určen pro jednorázové použití.
Přípravek ProvEndo™lze nastříkat na sliznici gastrointestinálního traktu nebo na konkrétní cílenou lézi.

ProvEndo je zdravotnický prostředek třídy IIa
Výrobce: Společnost Provepharm SAS Marseille, Francie
Informační materiály: Návod k použití (IFU), Leták pro lékaře.
SÚKL: Registr zdravotnických prostředků

Hlášení podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.niszp.cz/cs/system-vigilance/
Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.