Cíle společnosti

Naším cílem je pozitivně ovlivňovat zdraví pacientů prostřednictvím komunikačních a edukačních aktivit přímo anebo prostřednictvím lékařů a lékárníků. Soustředíme se na produkty a služby, které přináší přidanou hodnotu do života pacientů; budujeme dlouhodobé a důvěryhodné vztahy s lékaři, lékárníky a našimi partnery z řad výrobců.

 

Působíme v následujících oblastech


Speciální péče
. Spolupracujeme s našimi partnery na vývoji nebo inovaci trhu v oblasti speciální péče. Tyto oblasti zahrnují onkologii, hematologii, CNS, urologii a další segmenty v kategorii hospital.

„Niche“ produkty. Leram Pharmaceuticals je schopen díky rozsáhlým zkušenostem zacílit na specifické segmenty populace zákazníků s produkty, které se zaměřují na tyto mezery na trhu.

Patentované i nepatentované produkty. Ať je produkt patentován anebo již ztratil patentovou ochranu, vždy budeme schopni formulovat účinné obchodní strategie s ohledem na fázi životního cyklu tohoto výrobku. Naším cílem je pochopit preskripční prostředí, budovat a posilovat vztah naší společnosti se zákazníky, přizpůsobit komunikaci pro odlišné segmenty zákazníků ve snaze co nejvíce zvýšit povědomí o našich produktech a produktech našich partnerů.

Zralé / zavedené produkty.  Značky, které nejsou propagovány v rámci velkých i středních farmaceutických firem z důvodu přehodnocení priorit portfolia. Lékaři obvykle tyto produkty dobře znají, a proto je dobré komunikovat s těmito lékaři nejen přímo, ale i prostřednictvím levnějších kanálů s cílem maximalizovat hodnotu.

Ve všech výše uvedených oblastech je Leram Pharmaceuticals připraven plnit všechny služby zahrnující prodej a marketing, registrace, medical, market access, farmakovigilanci, zdravotnické informace, business development, zákaznický servis, logistiku a skladování, anebo je možné spolupracovat selektivně a poskytovat jen vybrané služby.