Aqvidine

Aqvidine je neadherentní krytí s jódem na ochranu před infekcí.

DLOUHOTRVAJÍCÍ ÚČINEK PROTI ŠIROKÉMU SPEKTRU PATOGENŮ (BAKTERIE, včetně MRSA, PRVOCI, KVASINKY, HOUBY) * ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY TŘÍDY III

p

Základní informace

Aqvidine je neadherentní krytí s jódem na ochranu před infekcí u povrchových ran se ztrátou kůže, lehkých popálenin a ulcerativních ran. Antiseptické krytí z pletené viskózové textilie impregnované 10 % mastí s povidoniodem (1% jód) v neaktivní bázi polyethylengykolu a purifikované vody pro ochranu před infekcí.

Formy:

 • Aqvidine krytí 9,5 x 9,5 po 10 ks
 • Aqvidine krytí 9,5 x 9,5 x 25 ks
 • Aqvidine krytí 5 x 5 po 25 ks
u

Jak se Aqvidine používá?

 • Očistěte postiženou oblast rány teplým fyziologickým nebo oplachovým roztokem nebo pod tekoucí vodou.
 • Zajistěte, aby pokožka kolem rány byla čistá a suchá, otevřete balení a vyjměte AQVIDINE sterilní pinzetou.
 • Odlepte první vrstvu HDPE fólie. Odstraňte AQVIDINE ze sekundární HDPE fólie a jemně aplikujte krytí přímo na ránu.
 • Podle potřeby zajistěte krytí náplastí nebo jiným sekundárním krytím.
u

Jaké jsou indikace přípravku Aqvidine?

 • Povrchová poranění kůže spojená se ztrátou pokožky.
 • Lehké popáleniny.
 • Ulcerózní rány.
r

Jaké jsou kontraindikace?

 • V případě Duhringovy herpetiformní dermatitidy
 • Pokud je pacientka těhotná, kojí nebo se pacient léčí s onemocněním ledvin
 • Kojenci do šesti měsíců věku a pacienti s onemocněním štítné žlázy, s hlubokými ulcerativními ránami, popáleninami nebo velkými zraněními.
 • Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo s anamnézou jakékoli poruchy štítné žlázy, jenž by neměli být vystaveni jódu, protože jsou náchylnější ke změnám funkce štítné žlázy.
 • Před nebo po použití radiojódu, dokud není dosaženo trvalého hojení.
 • U pacientů přecitlivělých na jód nebo povidon jód.
 • Pokud dojde ke kožní reakci, přestaňte používat krytí a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Krytí smí používat pouze kvalifikovaný zdravotnický pracovník.

Aqvidine je zdravotnický prostředek třídy III
Výrobce: Aqvitox technology
SÚKL: Databáze zdravotnických prostředků, Aqvidine Návod k použití (IFU)

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.