Hojení akutních a nehojících se ran

Nehojící se rány jsou vážným problémem mnoha pacientů. Společnost LERAM pharmaceuticals nabízí inovativní krytí, gely, masti a roztoky pro léčbu  akutních a  nehojících se ran. Pro léčbu pooperačních a chronických ran nabízíme spektrum produktů, které v klinických studiích i praxi ukázaly vysokou efektivnost v hojení i velmi komplikovaných ran. Speciální oblastí je také léčba mukozitidy v dutině ústní u onkologických pacientů.

Urgo Medical®

Urgo Medical je produktová řada krytí pro vlhké hojení ran, využívající lipidokoloidní hojivou matrix. Produkty jsou zdravotnické prostředky.

Více informací

L-Mesitran®

L-Mesitran je inovativní produktová řada k léčbě akutních i nehojících se ran, vhodná pro všechny fáze hojení. Založeno na obsahu lékařského medu. Zdravotnický prostředek.

Více informací

Vacutex®

VACUTEX® – krytí s rychlou kapilární aktivitou v péči o chronické rány.
Vacutex je zdravotnický prostředek.

Více informací

Aqvitox Flowfiber AG®

Antimikrobiální krytí na rány.
Aqvitox je zdravotnický prostředek.

Více informací

Recreol®

Krém a mast s dexpanthenolem pro podpůrnou léčbu ran a vředů. Recreol je volně prodejný léčivý přípravek.

Více informací

Biopad®

Biopad & Biospray pro ošetření akutních, chronických a traumatických ran s obsahem nativního čistého kolagenu typu I.

Více informací

Aqvidine®

Aqvidine je neadherentní krytí s jódem na ochranu před infekcí.

Více informací

Gelclair®

Pomáhá onkologickým pacientům v léčbě mukozitidy v dutině ústní, způsobené chemoterapií a radioterapií. Gelclair je zdravotnický prostředek.

Více informací

Podtlaková terapie (VT)

Inovativní NPWT systém bez kompromisů. Na míru profesionálům i pacientům

Více informací

Aqvitox-D®

Roztoky a gely určené pro podporu hojení ran a poranění. Mechanismus účinku spočívá v obkladu a mechanickém vyčištění rány a ve vytvoření vlhkého prostředí.

Více informací

LAVANID® 1/2

Sterilní isoosmotické zavodňovací roztoky na rány, založené na Ringerově roztoku DAB 7 [German pharmacopoeia] s 0,02 % nebo 0,04 % polyhexanidu.

Více informací

Edukační workshop společnosti LERAM pharmaceuticals s.r.o.,  23. 9. 2022

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ V PÉČI O RÁNY, EFEKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ STRESU, ROLE PACIENTSKÉ ORGANIZACE V EDUKACI PACIENTA

Podívejte se na záznamy některých přednášek

PhDr. Markéta Koutná, Ph.D.

Roztoky kolem nás

 

Mgr. Pavel Kuřil a Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

Praktické zkušenosti v hojení ran s NPWT ze zahraničí

 

PhDr. Adéla Holubová, Ph.D.

ZAHOJÍME – projekt vznikající pacientské organizace

 

Další přednášky:

PhDr. Martin Pospíchal, PhD.

Efektivní zvládání stresu v kostce aneb rovnováha mezi empatií k pacientům a ochranou vlastního zdraví.

Mgr. Lenka Krupová, Ph.D.

Medové hojení

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.