Hojení akutních a nehojících se ran

Nehojící se rány jsou vážným problémem mnoha pacientů. Společnost LERAM pharmaceuticals nabízí inovativní krytí, gely, masti a roztoky pro léčbu  akutních a  nehojících se ran. Pro léčbu pooperačních a chronických ran nabízíme spektrum produktů, které v klinických studiích i praxi ukázaly vysokou efektivnost v hojení i velmi komplikovaných ran. Speciální oblastí je také léčba mukozitidy v dutině ústní u onkologických pacientů.

L-Mesitran®

Pomáhá v léčbě akutních i nehojících se ran. Je vhodný pro všechny fáze hojení.
L-Mesitran je inovativní produktová řada založená na obsahu lékařského medu. L-Mesitran je zdravotnický prostředek.

Více informací

Vacutex®

VACUTEX® – krytí s rychlou kapilární aktivitou v péči o chronické rány.
Vacutex je zdravotnický prostředek.

Více informací

Aqvitox Flowfiber AG®

Antimikrobiální krytí na rány.
Aqvitox je zdravotnický prostředek.

Více informací

LAVANID® 1/2

Sterilní isoosmotické zavodňovací roztoky na rány, založené na Ringerově roztoku DAB 7 [German pharmacopoeia] s 0,02 % nebo 0,04 % polyhexanidu.

Více informací

Aqvitox-D®

Roztoky a gely určené pro podporu hojení ran a poranění. Mechanismus účinku spočívá v obkladu a mechanickém vyčištění rány a ve vytvoření vlhkého prostředí.

Více informací

Gelclair®

Pomáhá onkologickým pacientům v léčbě mukozitidy v dutině ústní, způsobené chemoterapií a radioterapií. Gelclair je zdravotnický prostředek.

Více informací

Hlášení podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.niszp.cz/cs/system-vigilance/
Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.