Hojení akutních a nehojících se ran

Nehojící se rány jsou vážným problémem mnoha pacientů. Společnost LERAM pharmaceuticals nabízí inovativní krytí, gely, masti a roztoky pro léčbu  akutních a  nehojících se ran. Pro léčbu pooperačních a chronických ran nabízíme spektrum produktů, které v klinických studiích i praxi ukázaly vysokou efektivnost v hojení i velmi komplikovaných ran. Speciální oblastí je také léčba mukozitidy v dutině ústní u onkologických pacientů.

Urgo Medical®

Urgo Medical je produktová řada krytí pro vlhké hojení ran, využívající lipidokoloidní hojivou matrix. Produkty jsou zdravotnické prostředky.

Více informací

L-Mesitran®

L-Mesitran je inovativní produktová řada k léčbě akutních i nehojících se ran, vhodná pro všechny fáze hojení. Založeno na obsahu lékařského medu. Zdravotnický prostředek.

Více informací

Vacutex®

VACUTEX® – krytí s rychlou kapilární aktivitou v péči o chronické rány.
Vacutex je zdravotnický prostředek.

Více informací

Aqvitox Flowfiber AG®

Antimikrobiální krytí na rány.
Aqvitox je zdravotnický prostředek.

Více informací

Aqvidine®

Aqvidine je neadherentní krytí s jódem na ochranu před infekcí.

Více informací

Recreol®

Krém a mast s dexpanthenolem pro podpůrnou léčbu ran a vředů. Recreol je volně prodejný léčivý přípravek.

Více informací

Gelclair®

Pomáhá onkologickým pacientům v léčbě mukozitidy v dutině ústní, způsobené chemoterapií a radioterapií. Gelclair je zdravotnický prostředek.

Více informací

Biopad®

Biopad & Biospray pro ošetření akutních, chronických a traumatických ran s obsahem nativního čistého kolagenu typu I.

Více informací

Aqvitox-D®

Roztoky a gely určené pro podporu hojení ran a poranění. Mechanismus účinku spočívá v obkladu a mechanickém vyčištění rány a ve vytvoření vlhkého prostředí.

Více informací

LAVANID® 1/2

Sterilní isoosmotické zavodňovací roztoky na rány, založené na Ringerově roztoku DAB 7 [German pharmacopoeia] s 0,02 % nebo 0,04 % polyhexanidu.

Více informací

Edukační workshop společnosti LERAM pharmaceuticals s.r.o.,  23. 9. 2022

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ V PÉČI O RÁNY, EFEKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ STRESU, ROLE PACIENTSKÉ ORGANIZACE V EDUKACI PACIENTA

Podívejte se na záznamy některých přednášek

PhDr. Markéta Koutná, Ph.D.

Roztoky kolem nás

 

Mgr. Pavel Kuřil a Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

Praktické zkušenosti v hojení ran s NPWT ze zahraničí

 

PhDr. Adéla Holubová, Ph.D.

ZAHOJÍME – projekt vznikající pacientské organizace

 

Další přednášky:

PhDr. Martin Pospíchal, PhD.

Efektivní zvládání stresu v kostce aneb rovnováha mezi empatií k pacientům a ochranou vlastního zdraví.

Mgr. Lenka Krupová, Ph.D.

Medové hojení

Hlášení podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.niszp.cz/cs/system-vigilance/
Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.