Hojení akutních a nehojících se ran

Nehojící se rány jsou vážným problémem mnoha pacientů. Společnost Leram pharmaceuticals nabízí inovativní krytí, gely a masti pro léčbu  akutních a chronických, nehojících se, ran. Pro léčbu pooperačních a chronických ran nabízíme spektrum produktů, které v klinických studiích i praxi ukázaly vysokou efektivnost v hojení i velmi komplikovaných ran. Speciální oblastí je také léčba mukozitidy v dutině ústní u onkologických pacientů. 

L-Mesitran

Pomáhá v léčbě akutních i nehojících se ran. Je vhodný pro všechny fáze hojení.
L-Mesitran je inovativní produktová řada založená na obsahu lékařského medu. L-Mesitran je zdravotnický prostředek.

Více informací

Vacutex

VACUTEX® – krytí s rychlou kapilární aktivitou v péči o chronické rány.
Vacutex je zdravotnický prostředek.

Více informací

Aqvitox Flowfiber AG

AQVITOX FLOWFIBER AG ® – antimikrobiální krytí na rány.
Aqvitox je zdravotnický prostředek.

Více informací

Gelclair

Pomáhá onkologickým pacientům v léčbě mukozitidy v dutině ústní, způsobené chemoterapií a radioterapií. Gelclair je zdravotnický prostředek.

Více informací

Záznam workshopu s názvem Klinické zkušenosti s novými produkty v léčbě chronických ran, který se konal dne 23. 1. 2020 v rámci XVIII. celostátního kongresu České společnosti pro léčbu rány v Pardubicích.

Podívejte se na přednášky 

Hlášení podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.niszp.cz/cs/system-vigilance/
Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.