Nimesulid Leram 100 mg tablety

Periferně i centrálně účinné analgetikum, antiflogistikum s rychlým nástupem účinku.

Držitel rozhodnutí o registraci: LERAM pharmaceuticals s.r.o.
Souhrn údajů o přípravkuAktuální SPC v databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv

TRADICE * DLOUHODOBÁ ZKUŠENOST * ANALGETIKUM ZE SKUPINY NESTEROIDNÍCH ANTIGLOGISTIK * PŘÍPRAVEK JE NA PŘEDPIS * 

  • odlišná chemická struktura od ostatních NSAID.
  • Multifaktoriální mechanismus účinku (i chondroprotektivní !)
  • Rychlý nástup účinku (15 minut)
  • Indikace univerzální= léčba akutní bolesti (1 tbl. = 100 mg, 2 x denně)
  • Velmi účinný (periferní i centrální mechanismus účinku)
  • Výborně tolerovaný
  • COX2 preferenční NSAID velice šetrný k trávícímu traktu
  • COX2 preferenční NSAID zachovává si malou COX1 aktivitu (absence negat vlivu na CNS = coxiby)
  • Za cenu běžných NSAID
  • Kvalitní výrobek z EU (Bluepharma Portugalsko)

Základní informace: Nimesulid se má předepisovat pouze jako lék druhé volby. Rozhodnutí předepsat nimesulid má být
založeno na zhodnocení celkových rizik jednotlivého pacienta (

Dávkování: Nimesulid Leram se má užívat podle klinického stavu co nejkratší možnou dobu. Výskyt nežádoucích účinků může být minimalizován použitím minimální účinné dávky po co nejkratší dobu nezbytnou ke zvládnutí symptomů. Maximální délka léčebného cyklu nimesulidem je 15 dní.

Pro odborné informace a kontraindikace čtěte Souhrn údajů o přípravku.  

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.