Onkologie a hematoonkologie

V rámci onkologie a hematoonkologie se společnost Leram Pharmaceuticals zaměřuje na genomické testování a podpůrnou onkologickou léčbu. V rámci podpůrné léčby jde především o podpůrnou léčbu pacientů s mnohočetným myelomem a kostními metastázami solidních nádorů a léčbu esenciální trombocytémie. Speciální oblastí je léčba ran u onkologických pacientů, především léčba mukositidy a podpora dezodorizace a vyčištění maligních ran a léčba pooperačních ran u onkologických pacientů.

MammaPrint a BluePrint

Genomické testy pomáhají s rozhodnutím o dalším postupu v léčbě časného karcinomu prsu.

Více informací

Gelclair

Pomáhá onkologickým pacientům v léčbě mukozitidy v dutině ústní. Gelclair je zdravotnický prostředek.

Více informací

L-Mesitran

Pomáhá onkologickým pacientům v léčbě maligních a pooperačních ran. Řada zdravotnických prostředků.

Více informací

clodronat

Pro podpůrnou léčbu pacientů s mnohočetným myelomem a s kostními metastázami. Léčivý přípravek.
Další informace jsou přístupny pouze odborníkům ve smyslu zákona č.40/1995 Sb.

Více informací

anagrelid

Ke snížení zvýšeného počtu trombocytů u pacientů s esenciální trombocytemií. Léčivý přípravek.
Další informace jsou přístupny pouze odborníkům ve smyslu zákona č.40/1995 Sb.

Více informací

Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku nebo na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku

Máte podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku, na závadu v jakosti léčivého přípravku nebo na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na adrese www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek a podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.niszp.cz/cs/system-vigilance/.
Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.