LAVANID® 1/2

Sterilní isoosmotické zavodňovací roztoky na rány, založené na Ringerově roztoku DAB 7 [German pharmacopoeia] s 0,02 % nebo 0,04 % polyhexanidu.

Jaké jsou výhody roztoků Lavanid 1/2?

  • Prochází sterilní filtrací, plní se do láhví se šroubovacím uzávěrem a sterilizuje za horka v konečné nádobě
  • Optimální složení založené na Ringerově roztoku s polyhexanidem
  • Praktické polypropylenové nádoby jsou v různých velikostech a díky kombinovanému uzávěru umožňují různé způsoby odběru kapaliny

ROZTOKY K OPLACHU RAN * PRO ZAVODNĚNÍ A VYČIŠTĚNÍ RAN * NA ZVLČENÍ ROUŠEK, TAMPONÁD A OBVAZŮ 

p

Základní informace

 Lavanid 1/2 jsou sterilní isoosmotické zavodňovací roztoky na rány, založené na Ringerově roztoku DAB 7 [German pharmacopoeia] s 0,02 % nebo 0,04 % polyhexanidu. Polyhexanid potlačuje růst mikroorganismů v obvazech rány a v samotném roztoku.

u

Co je důvodem pro použití Ringerova roztoku?

Ringerův roztok je fyziologický, izotonický elektrolytický roztok s velmi dobrou tkáňovou snášenlivostí. Použitím izotonického roztoku se zabrání bobtnání pokožky a dráždění rány, neboť nedochází k žádným přesunům tekutin popř. elektrolytů s tělu vlastními sekrety.

u

Co je důvodem použití Polyhexanidu?

Polyhexanid je antiseptikum s širokým spektrem účinnosti proti bakteriím, kvasinkám a některým druhům hub. Jde o 
bezbarvou a netoxickou látku s výbornou snášenlivostí. 

u

Jaká je snášenlivost na ráně?

U kombinace Ringerova roztoku s polyhexanidem v koncentraci od 0,02 % do 0,04 % byla v experimentálních a klinických vyšetřeních prokázána velmi dobrá tkáňová snášenlivost. Tvorba nové zdravé tkáně není omezena. Použití je pro pacienta bezbolestné.

Lavanid 1/2 je zdravotnický prostředek třídy IIb
Výrobce: SERAG WIESSNER
Návody k použití (IFU)Návod k použití Lavanid 1/2 (IFU), Návod k použití Lavanid gel (IFU)
SÚKL: Registr zdravotnických prostředků