Methylthioniniumchlorid Proveblue 5 mg/ml, roztok pro nitrožilní injekci

Methylthioniniumchlorid Proveblue® je léčivý přípravek k intravenóznímu podání k léčbě akutní symptomatické methemoglobinemie, vyvolané léčivými a chemickými přípravky.  

Držitel rozhodnutí o registraci: Společnost Provepharm SAS Marseille, Francie
Souhrn údajů o přípravku: Pro další informace si přečtěte brožurku s SPC,   Aktuální SPC v databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv

VYSOCE PURIFIKOVANÁ METHYLENOVÁ MODŘ * PŘÍPRAVEK JE POSKYTOVÁN PŘI ÚSTAVNÍ PÉČI A JE PLNĚ HRAZEN ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

První methylenová modř, která je v souladu s normami evropského lékopisu a ICH směrnicí o nečistotách.

Základní informace: Methylthioniniumchlorid Proveblue® je léčivý přípravek k intravenóznímu podání k léčbě akutní symptomatické methemoglobinemie, vyvolané léčivými a chemickými přípravky. Proveblue® je indikován u dospělých, dětí a adolescentů (ve věku 0 až 17 let) = první methylenová modř určená i dětem.

Dávkování: U dospělých, adolescentů, dětí a kojenců nad 3 měsíce je obvyklá dávka od 1 do 2 mg/kg tělesné váhy, podávaná po dobu 5 minut. Maximální doporučená kumulativní dávka na léčebnou proceduru je 7 mg/kg.

Mechanismus účinku:  V případě otravy je vnitřní schopnost červených krvinek redukovat methemoglobin rychle potlačena. V erytrocytu je methylthioninium chlorid (methylenová modř) redukován na bezbarvou leukomethylenovou modř pouze pomocí NADPH. Leukomethylenová modř potom redukuje methemoglobin neenzymaticky, výsledkem je hemoglobin a methylthioninium chlorid. Leuko forma tohoto barviva je regenerována pomocí NADPH při dokončení cyklu.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku

Máte podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku nebo na závadu v jakosti léčivého přípravku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na adrese www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.