MammaPrint a BluePrint

Věříme, že přesné odpovědi přinášejí klid!  Genomické testy MammaPrint a BluePrint přinášejí přesné odpovědi, eliminují nejistotu při rozhodování o výběru vhodné léčby karcinomu prsu a přinášejí tak klid pacientům i lékařům.

Odborníci ve zdravotnictví už se při hodnocení rizika rekurence zhoubného nádoru nemusí spoléhat pouze na klinické a patologické faktory jako je věk pacienta, velikost tumoru, grade tumoru, zasažení lymfatických uzlin, status hormonálních receptorů nebo status HER2. Genomická informace o nádoru v klinickém a patologickém hodnocení lékaře přináší jasnější obrázek a umožňuje jim učinit lépe informované rozhodnutí o plánu léčby.

Více o genomickém testování
se dozvíte na webu
www.mammaprint.cz

Jaký je rozdíl mezi genomickým a genetickým testováním?

Přestože genetické a genomické testování zní podobně, analyzuje různé věci a poskytují lékaři a pacientovi odpověď na jiné otázky.

Genomické testování

Genomické testování zkoumá aktivitu specifických genů v nádoru, a zjišťuje tak, co řídí jeho růst a chování. Genomické testování pomáhá zjistit, zda je pravděpodobný návrat karcinomu, čímž lékaři pomáhá s rozhodnutím týkajícím se onkologické léčby.

Genetické testování

Genetické testování oproti tomu zkoumá geny, se kterými se člověk narodí a určuje tak, zda existuje dědičné riziko, např. riziko mutací v genu BRCA1/2, které způsobuje dědičné predispozice k rakovině a zvyšuje riziko vzniku zhoubného nádoru. Genetický test neodpoví ale na informaci, jak se bude příslušný nádor chovat. 

MAMMAPRINT® – Genomický test, který pomáhá pacientům a lékařům dělat jednoznačná rozhodnutí týkající se léčby karcinomu prsu

JEDNOZNAČNOST TESTU POMÁHÁ PACIENTŮM A LÉKAŘŮM DĚLAT JISTÁ ROZHODNUTÍ TÝKAJÍCÍ SE JEJICH LÉČBY *  MAMMAPRINT PODPORUJÍ KLINICKÉ DŮKAZY NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ KVALITY  * JE SCHVÁLEN FDA PRO POUŽITÍ U ŽEN VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ * JE PODPOŘEN KLINICKÝMI DŮKAZY NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ * JE DOPORUČOVÁN MEZINÁRODNÍMI GUIDELINES PRO LÉČBU PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU V ČASNÉM STÁDIU * JE ZAŘAZEN DO DOPORUČENÝCH POSTUPŮ NCCN A ASCO, ESMO A  AJCC.

MammaPrint je genomický test, který analyzuje 70 nejdůležitějších genů spojených s rekurencí (návratem) karcinomu prsu a klasifikuje pacientky do skupiny s „nízkým rizikem“ a „vysokým rizikem“ vzniku metastáz během prvních 10 let po diagnóze a to bez nejednoznačného výsledku v podobě „středního“ skóre, jako je to u jiných testů.

Výrobce: Společnost Agendia
Navštivte: www.mammaprint.czwww.agendia.comFacebook Agendia
Kontaktujte:  +420 606 659 451, mammaprint@leram-pharma.cz

 

BLUEPRINT® – Genomický test, který umí předvídat pravděpodobné chování zhoubného nádoru prsu

TESTY MAMMAPRINT A BLUEPRINT JE MOŽNÉ PROVÉST NAJEDNOU A NA JEDNOM VZORKU TKÁNĚ, VÝSLEDKY JSOU K DISPOZICI DO DESETI DNŮ.

BluePrint je genomický test, který umí předvídat pravděpodobné chování nádoru za základě analýzy aktivity 80 genů a umožňuje tak stratifikaci tumoru do jednoho ze tří následujících podtypů: luminální, HER2 nebo bazální. V kombinaci s MammaPrintem pak mohou být pacienti zařazeni ještě do podtypu Luminální/s nízkým rizikem (luminální A)
a luminální/s vysokým rizikem (luminální B).

Výrobce: Společnost Agendia
Navštivte www.mammaprint.czwww.agendia.comFacebook Agendia
Kontaktujte:  +420 606 659 451, mammaprint@leram-pharma.cz

Studie MINDACT prokázala, že 46% pacientek, u kterých bylo na základě klinických a patologických faktorů identifikováno vysoké riziko vzdálené rekurence, MammaPrint překlasifikoval jako genomicky nízkorizikové. Těmto pacientkám nepřinesla chemoterapie významnější benefit.

Drukker, C.A., et al.

70-Gene Signature as an Aid to Treatment Decisions in Early-Stage Breast Cancer, Int J Cancer. January 2013; 133: 929–936