Expertise and Experience in Pharma

LERAM pharmaceuticals s.r.o.
je soukromá farmaceutická společnost,
založena experty se zkušenostmi z nejrůznějších oblastí farmaceutického průmyslu,
zaměřující se na uspokojování potřeb pacientů, lékařů a obchodních partnerů.