Aqvitox Flowfiber AG

Aqvitox Flowfiber Ag® je antimikrobiální kryti se stříbrem je indikováno pro použiti při léčbě středně až silně erodujících ran.

AQVITOX FLOWFIBER AG ® – antimikrobiální krytí na rány

OKAMŽITÉ UVOLŇOVÁNÍ STŘÍBRA Z NÁPLASTI * PRODLOUŽENÉ UVOLŇOVÁNÍ STŘÍBRA * VYSOKÁ ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI *  GELOTVORNÉ KRYTÍ * REDUKCE ZÁPACHU * ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK * AQVITOX FLOWFIBER AG JE PLNĚ HRAZEN ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ  

Základní informace: Aqvitox Flowfiber Ag je antimikrobiální kryti se stříbrem je indikováno pro
použiti při léčbě středně až silně erodujících ran. Jedná se o sterilní podložku z netkané textilie, s vysokým obsahem M (kyseliny mannanové) kalcium alginátu a karboxymethylcelulózy (CMC), tzn. komplex stříbrných iontů v alginátu, který uvolňuje ionty stříbra v přítomnosti tekutiny v raně.

Jak přípravek funguje: Když se absorbuje tekutina z rány, kryti produkuje gel, který napomáhá vytvořeni vlhkého prostředí pro optimální hojení ran a umožňuje šetrné odstraněni bez poškozeni hojící se tkáně. Stříbrné ionty uvolněné za přítomnosti exsudatu do rány jsou účinným antimikrobiálním agens proti širokému spektru mikroorganismů, které často způsobuji bakteriální kolonizaci a infekci ran.

Dostupná balení: Náplasti: 5×5 cm, 10 ks; 10×10 cm, 10 ks. Plně hrazena ZP

Aqvitox je zdravotnický prostředek třídy IIb
Dostupná balení: Náplasti: 5×5 cm, 10 ks; 10×10 cm, 10 ks. Plně hrazena ZP
Výrobce: Společnost Advanced Medical Solutions Ltd.
Informační materiály: Leták pro zdravotnické odborníky, Návod k použití (IFU)
SÚKL: Registr zdravotnických prostředků

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.