PRONTOFLEX 10% sprej

Nesteroidní antirevmatikum, antiflogistikum k léčbě bolesti a otoků.

K LOKÁLNÍ APLIKACI NA KŮŽI * PŘÍPRAVEK JE NA PŘEDPIS * PŘESNÉ A PRAKTICKÉ DÁVKOVÁNÍ 

Základní informace: Prontoflex je používán k léčbě bolesti a otoků při pohmoždění, výronu, úrazu např. kotníku, kolene, při bolesti zad, zhmoždění svalů, při revmatických bolestech apod.

Mechanismus účinku: Účinná látka ketoprofen je přenášena liposomy, které zajišťují až 3x rychlejší nástup účinku a tím i rychlejší snížení bolesti v postiženém místě než jiné léky se stejnou účinnou látkou.

Pozor – při aplikaci ketoprofenu na kůži byly po vystavení léčené oblasti slunečnímu záření (i v případě zatažené oblohy) nebo záření solária hlášeny kožní reakce, tzv. fotosenzitivní reakce.

Je proto nutné dodržet tyto pokyny:

  • Po každé aplikaci přípravku je třeba si důkladně umýt ruce.
  • V průběhu léčby a 2 týdny po ní se nesmí léčená místa vystavovat slunečnímu záření ani ultrafialovému záření solária.
  • V průběhu léčby a 2 týdny po ní je třeba chránit léčené oblasti volným oděvem (i v případě oblačného počasí), aby se zabránilo riziku fotosenzibilizace.
  • Ošetřené místo nesmí být překryto těsným (neprodyšným) obvazem.
  • Pokud se na léčené oblasti objeví jakákoli kožní změna (zarudnutí, pupínky, puchýřky apod.), je třeba léčbu ihned ukončit, při výraznějších potížích je nutno navštívit kožního lékaře.

Čtěte pozorně příbalovou informaci. Pro omezení rizika již přípravky s ketoprofenem aplikované na kůži nejsou volně prodejné, jsou vydávány pouze na lékařský předpis. Text tohoto doporučení byl schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Doporučení pro zdravotnické pracovníky *  Doporučení pro pacienty

Držitel rozhodnutí o registraci: CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH, Vídeň, Rakousko
Výrobce: Waltrop GmbH, Waltrop, Německo
Souhrn údajů o přípravkuAktuální SPC v databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.