Condrodin®

Tvrdé tobolky chondroitini ii sulfas 

Vysoce kvalitní účinná látka. Čistý chondroitin sulfát hovězího původu. (1)

 

Základní informace:

 • K symptomatické léčbě osteoartrózy
 • CONDRODIN® je léčivý přípravek, který obsahuje chondroitin sulfát farmaceutické kvality (99,9%) (1,5)
 • Jedná se o čistý hovězí produkt, který byl uznán jako standard v Evropském lékopisu. (3)

Profil pacienta:

 • Pacienti s degenerativním onemocněním osteoartrózy
  • Věk: Dospělí (včetně starších pacientů)
 • Pacienti s komorbiditami:
  • Condrodin® lze používat s jinými léky.
   Na metabolické úrovni nebyly pozorovány interakce. Není metabolizován cytochromem P450.(4)
  • U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin, nebo zhoršenou funkcí jater by měl být Condrodin® používán se zvláštní obezřetností.
   U pacientů se srdeční chorobou a/nebo s poruchou funkce ledvin může velmi vzácně docházet k otokům a/nebo zadržování tekutin.(4)
 • Pacienti užívající NSAID a jiné léky proti bolesti:
  • CONDRODIN® s obsahem čistého hovězího chondroitin sulfátu může snižovat potřebu podávání léků tišících bolest.(4)

Condrodin je léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis.

Výrobce: Laboratorio Reig Jofré S.A., Barcelona
Informační materiály: Souhrn údaje o přípravku (SPC) , Leták pro lékaře, Leták pro lékaře a lékárníky: Oznámení o úhradě a ceně léčivého přípravku CONDRODIN 400 mg platné od 1. 2. 2024
SÚKL:  Databáze léčivých přípravků

 

 

Další informace:

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.

Literatura

 1. Volpi N. Analytical aspects of pharmaceutical grade chondroitin sulfates. J.Pharm.Sci.2007; 96, 3168–3180.
 2. Bruyère O et al. An updated algorithm recommendation for
  the management of knee osteoarthritis from the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO). Semin Arthritis
  Rheum. 2019;49(3):337-350.
 3. Martel-Pelletier J et al. Discrepancies in composition and biological effects of different formulations of chondroitin sulfate. Molecules. 2015;20(3):4277-89.
 4. SPC léčivého přípravku Condrodin 400 mg tvrdé tobolky. Tento leták je určen pro odborníky.
 5. Certificate of analysis. Chondroitin sulfate bovine 100 EP.