Aqvitox-D

Roztoky a gely určené pro podporu hojení ran a poranění.

Jaké jsou výhody přípravků Aqvitox-D?

 • Vysoce účinné antiseptikum, účinnost srovnatelná s povidonjodem, polyhexanidem a oktenidinem
 • Výborná snášenlivost, minimální dráždivost a toxicita – srovnatelné s fyziologickým roztokem
 • Nepřekonatelný poměr účinnost/tolerabilita
 • Mechanismus antiseptického účinku Aqvitox-D je tělu vlastní, podobný imunitním buňkám
 • Není znám vznik rezistence na Aqvitox-D
N

Řada produktů Aqvitox-D obsahuje:

 • AQVITOX-D 100 ml s aplikátorem
 • AQVITOX-D 5 litrů
 • AQVITOX-D gel 250 ml
 • AQVITOX-D roztok 500 ml
 • AQVITOX-D roztok s rozprašovačem 500 ml
 • AQVITOX-D 1000 ml Vak 6 ks
 • AQVITOX-D 1500 ml Vak 4 ks

ROZTOKY A GELY K OPLACHU RAN * OBKLAD A MECHANICKÉ VYČIŠTĚNÍ RÁNY * ZAVODNĚNÍ  RÁNY * SNÍŽENÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ ZÁTĚŽE V RÁNĚ 

p

Základní informace

Aqvitox-D je superoxidovaný roztok, který se používá na léčbu a zvlhčování chronických ran, popálenin, odřenin, ulcerací a komplikovaných kožních zánětů. Hlavní účinnou látkou je kyselina chlorná HClO. Jedná se o slabou kyselinu a látku velmi důvěrnou imunitě, která se spoléhá na její vysoce oxidativní vlastnosti v boji proti patogenům. Díky neutrálnímu pH je roztok nedráždivý, není cytotoxický a je bezpečný při dlouhé expozici. Roztok je izotonický, podobá se tak fyziologickému roztoku. Lze ho použít spolu s jinými prostředky určenými pro léčbu ran.

u

Jak přípravek používat?

Postižená místa na kterékoliv části těla se oplachují roztokem Aqvitox-D a nebo natírají gelem Aqvitox-D. Ošetření ran se provádí opakovaným oplachem nebo obkladem navlhčené gázy nebo tamponu. Tento způsob aplikace je nezbytný dodržet k zajištění žádoucích vlastností Aqvitoxu. Rovněž by roztok ani gel neměl být vůbec ředěn, jednak kvůli nežádoucím rozpuštěným aniontům a kationtům a z hlediska aktivních složek, které jsou účinné při zachování původní koncentrace. 

u

Jaké jsou indikace?

Aqvitox-D je indikován při chronické ulceraci, zánětu pochvy, diabetickém vředu, bércovém vředu, dekubitálním vředu nebo při popáleninách 1. a 2. stupně. Dále také při onkologických kožních zánětech, akutních ranách, infekčních, nekrotických a pooperačních ranách. Nejsou známy žádné kontraindikace, které by vylučovaly jeho použití, kromě individuální přecitlivělosti na některou z přítomných složek.

Aqvitox-D je zdravotnický prostředek třídy III
Výrobce: Aqvitox Technology s.r.o., Praha
SÚKL: Registr zdravotnických prostředků
Informační materiály: Aqvitox® – D gel – Návod k použití (IFU), Aqvitox® – D roztok – Návod k použití (IFU)