Recovertendo CTP

Periartikulární injekce 2 v 1 

PRO ÚLEVU OD BOLESTI A K REGENERACI PŘI PORANĚNÍ MĚKKÝCH TKÁNÍ *
PERIARTIKULÁRNÍ INJEKCE S OBSAHEM BIOKOMPATIBILNÍ KYSELINY HYALURONOVÉ BHA
V KOMPLEXU SE SYNTETICKÝM TRIPEPTIDEM KOLAGENU CTP

Základní informace:

 • Stabilní a vysoce purifikovaná, speciálně technologicky upravená biokompatibilní kyselina
  hyaluronová BHA 20 mg/1 ml (2 %), která se měkké tkáni dobře přizpůsobí
 • Syntetický tripeptid kolagenu CTP 10 mg /1ml (1%) pro podporu nově vznikajících kolagenových
  řetězců

Indikace:

Ke zmírnění bolesti a ke zhojení

 • při poranění šlach a vazů při podvrtnutí či zranění kotníku
 • při poranění šlach a vazů lokte
 • při poranění šlach a vazů ramene

  Recovertendo CTP je zdravotnický prostředek třídy III.

  Výrobce: REGANEMED GmbH
  Informační materiály: Návod k použití  (IFU), Leták pro lékaře
  SÚKL:  Registr zdravotnických prostředků

  Hlášení podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku

  Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.niszp.cz/cs/system-vigilance/
  Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

  Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.