Podtlaková terapie

VT One a VT 200

Inovativní NPWT systém bez kompromisů
na míru profesionálům i pacientům

Léčba ran podtlakovou terapií

Při léčbě ran podtlakovou terapií se do ošetřované rány vloží pěna nebo gáza a rána se uzavře fólií. Toto uzavření rány (okluze) se kombinuje se zařízením mobilní terapie – pumpou, která zajišťuje lokalizovaný tlak v ráně.

Sekrece z rány se odsají, čímž se rána vyčistí. Zamezí se tak hromadění nadměrné vlhkosti, avšak vlhké prostředí rány, které je zásadní pro její hojení, zůstane zachováno. V průběhu vakuové terapie se stimuluje cirkulace a redukuje se otok v ráně. To urychluje granulaci a tvorbu nových cév. Dále se také v důsledku mechanického smršťování okrajů rány zmenšuje její velikost.

Přístroje pro podtlakovou terapii

Přístroje (pumpy) a příslušenství byly vyvinuty podle specifikací společnosti Egeria Medizintechnik GmbH pro léčbu pacientů s akutními, chronickými a břišními ranami za použití podtlakové terapie. Tyto přístroje se všeobecně používají v klinickém i ambulantním prostředí. Jednoduše zkombinujete velikost kanystru, který je nejvhodnější pro situaci při daném ošetření s odpovídajícím základním přístrojem.

Základními vlastnostmi pump je jejich ergonomičnost, lehká konstrukce a snadná manipulace. Sáček s popruhem, který lze pohodlně nosit přes rameno, zajišťuje pohodlnou manipulaci při pohybu. Unikátní je také skutečnost, že je vhodný jak pro upevnění na lůžku, tak ve stojanu na infuze.

VT 200 – OŠETŘENÍ S VYSOKÝM VÝKONEM A PROPLACHEM

Léčebný přístroj VT 200 byl vyvinut pro ošetřování velkých ran (např. břišních ran), protože takové ošetření vyžaduje vysoký sací výkon. Přístroj VT 200 má i “režim instilace”, který odborným pracovníkům umožňuje nastavit různé doby proplachu. Tímto způsobem lze snížit odsávání a zároveň ránu propláchnout. Přístroj VT 200 je vybaven sadou baterií, proto jej lze použít při ambulantní i nemocniční péči. Tento přístroj má kanystry 3 velikostí: 300 ml / 500 ml / 1 000 ml. Přístroj se vždy dodává v pohodlném přepravním pouzdře včetněúchytu na lůžko, držáku na stojan s infuzí, přenosného sáčku a napájecího kabelu o délce 4 m.

VT ONE – LÉČBA, KTERÁ JE MOBILNÍ

Přístroj VT One je plně funkční léčebná jednotka a je jednou z nejmenších plnohodnotných NPWT. V průběhu léčby je prvořadá mobilita a komfort pro pacienty. VT One všechna tato kritéria splňuje.

Dalšími výhodami je uživatelsky přátelský displej a tichý chod. Přístroj VT One lze použít se všemi typy obvazového materiálu značky Egeria.

Přehled příslušenství pro podtlakovou terapii

 • Kanystry k léčebným přístrojům
 • Polyuretanové pěny – sety
 • Polyuretanové pěny tenké – sety
 • Polyuretanové pěny – solo
 • Polyuretanové břišní pěny – sety
 • Speciální materiály – můstky (bridges)
 • Polyvinylalkoholové bílé pěny – solo
 • Gázový obvazový materiál
 • Super-absorpční krytí se silikonovou vrstvou
 • Silikonové pěny – sety
 • Příslušenství

Přesný přehled příslušenství najdete v Informačním letáku pro lékaře a v aktuálním ceníku.

VT One a VT 200 jsou zdravotnické prostředeky třídy IIb.
Výrobce: Egeria
SÚKL:

 

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.