Hojení akutních a nehojících se ran

Nehojící se rány jsou vážným problémem mnoha pacientů. Společnost Leram pharmaceuticals nabízí inovativní krytí, gely a masti pro léčbu  akutních a chronických, nehojících se, ran. Pro léčbu pooperačních a chronických ran nabízíme spektrum produktů, které v klinických studiích i praxi ukázaly vysokou efektivnost v hojení i velmi komplikovaných ran. Speciální oblastí je také léčba mukozitidy v dutině ústní u onkologických pacientů. 

L-Mesitran

Pomáhá v léčbě akutních i nehojících se ran. Je vhodný pro všechny fáze hojení.
L-Mesitran je inovativní produktová řada založená na obsahu lékařského medu. L-Mesitran je zdravotnický prostředek.

Vacutex

VACUTEX® – krytí s rychlou kapilární aktivitou v péči o chronické rány.
Vacutex je zdravotnický prostředek.

Aqvitox Flowfiber AG

AQVITOX FLOWFIBER AG ® – antimikrobiální krytí na rány.
Aqvitox je zdravotnický prostředek.

Gelclair

Pomáhá onkologickým pacientům v léčbě mukozitidy v dutině ústní, způsobené chemoterapií a radioterapií. Gelclair je zdravotnický prostředek.

Pozvánka na záznam workshopu s názvem Klinické zkušenosti s novými produkty v léčbě chronických ran, který se konal dne 23. 1. 2020 v rámci XVIII. celostátního kongresu České společnosti pro léčbu rány v Pardubicích.

Hlášení podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.niszp.cz/cs/system-vigilance/
Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.