Arthrex ACP Double Syringe

Léčba plasmou pro mírnou až středně těžkou osteoartrózu a některé sportovní úrazy.

AUTOLOGNÍ KONDICIOVANÁ PLASMA *  K CÍLENÉ LÉČBĚ POSTIŽENÉ CHRUPAVKY U ARTRÓZY 1.-3. STUPNĚ A SPORTOVNÍCH ÚRAZŮ * ÚSTUP BOLESTI A ZLEPŠENÍ KLOUBNÍ POHYBLIVOSTI * ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK  * OBRAŤTE SE NA SVÉHO ORTOPEDA 

ACP Double Syringe je zdravotnický prostředek, který je určen k výrobě autologní kondiciované plasmy k léčbě mírné až středně těžké osteoartrózy a některých sportovních úrazů. 

Jak systém terapie ACP funguje: Hojení zraněných nebo zanícených tkání zahrnuje komplexní a přesně regulovanou sérii přirozených procesů v těle. Trombocyty (krevní destičky) hrají v tomto procesu důležitou roli. V místě poranění uvolňují růstové faktory, které iniciují obnovení poškozené tkáně a brání bolestivým zánětlivým procesům. Terapie ACP vychází z našeho pochopení těchto procesů.

© Arthrex, Inc. Převzato z www.arthrex.com  

Hlášení podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.niszp.cz/cs/system-vigilance/
Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.