Fermathron a Fermathron Plus

FERMATHRON® A FERMATHRON PLUS® – přípravky ke zmírnění bolesti a ztuhlosti kloubů při osteoartróze..

ZMÍRŇUJE BOLEST A ZTUHLOST KLOUBŮ *  ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK TŘÍDY III * PŘÍPRAVKY FERMATHRON JSOU ČÁSTEČNĚ HRAZENY ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ * OBRAŤTE SE NA SVÉHO ORTOPEDA NEBO REVMATOLOGA

Fermathron je vysokomolekulární hyaluronát sodný určený pro intraartikulární aplikaci. Jsou chemicky identické s kyselinou hyaluronovou v lidském těle a proto jsou zcela biokompatibilní. Jenou ze základních vlastností hyaluronanu a jeho roztoků je jeho pseudoplastické chování. Při pomalém pohybu funguje jako lubrikant a při rychlém pohybu jako tlumič nárazů.

Přípravky Fermathron slouží ke zmírnění bolesti a ztuhlosti kolenního, kyčelního, kotníkového a ramenního kloubu u pacientů se slabou až střední osteoartritidou v důsledku degenerativních a traumatických změn synoviálního kloubu.

Základní informace: Přípravky jsou určeny pro intraartikulární aplikaci odborníkem. Je potřeba se řídit pokyny uvedenými v příbalové informaci.

Fermathron Plus je pokračováním řady přípravků Fermathron. Jedná se čirý 1,5% roztok sterilního vysokomolekulárního hyaluronátu sodného o hmotnosti 2 miliony Daltonů. Obsahuje 30 mg HA v 2 ml předplněné injekční stříkačce pro jedno použití. Je určen pro pacienty s nižším až středním stupněm gonartrózy. Dávkování je JEDNA injekce týdně po dobu 3 týdnů.

Jak přípravek funguje: Základní přípravek řady Fermathron obsahuje 1% roztok sterilního hyaluronátu sodného o hmotnosti 1 milion Daltonů. Obsahuje 20 mg HA v 2 ml předplněné injekční stříkačce. Jedná se o hyaluronát střední hmotnosti vhodný pro pacienty s nižším stupněm gonartrózy. Dávkování je JEDNA injekce týdně do postiženého kloubu po dobu 3 týdnů.

Fermathron je zdravotnický prostředek třídy III.
Výrobce: Společnost Zimmer Biomet
Informační materiály: Příbalový leták FermathronPříbalový leták Fermathron Plus
SÚKL: Registr zdravotnických prostředků

Hlášení podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.niszp.cz/cs/system-vigilance/
Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro lékařské profesionály. Jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, potvrďte, prosím, že jste osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.